Автори / източници
Росен Грозев

Намерени 10 документа
подредени по дата на публикуване

Основни принципи в нормативната регламентация на платежните операции, инструменти и системи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Обхват на банковата дейност според измененията и допълненията на Закона за банките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Надзор на консолидирана основа спрямо банкови групи и банки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Правен режим за банковия надзор на консолидирана основа. Финансов холдинг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Гражданскоправни и административноправни аспекти на валутните сделки в банковата практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Гражданско - правни и административно - правни аспекти на валутните сделки в банковата практика (част първа)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Правни аспекти на въвеждането на единна европейска парична единица-евро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Правни аспекти на въвеждането на единната европейска парична единица - евро
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Права на инвалидите съгласно Закона за защита, рехабилитация и социална интеграция на инвалидите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Особености на осигурителните договори за безработица и/или професионална квалификация според новия закон за закрила при безработица и насърчаване на заетостта
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Росен Грозев
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01