Автори / източници
Енчо Димитров

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Устройство и дейност на Централния депозитер за ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Емитиране и сделки с държавни ценни книжа след влизане в сила на Закона за деноминация на лева
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Държавни ценни книжа, предназначени за физически лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Използване на държавни ценни книжа като платежно средство при приватизационни сделки и за погасяване на задължения към държавата, възникнали по ЗУНК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Сделки с български държавни ценни книжа
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Компенсаторните записи, издадени по реда на ЗОСОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Енчо Димитров
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01