Автори / източници
Цонка Иванова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Отменяне и заличаване на регистрацията на марка ­ способи за прекратяване на правото върху марка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Правната фигура на представителя по индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Отражение на Европейската патентна конвенция в Закона за патентите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-08-01

Р България ратифицира Европейската патентна конвенция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Регистрация на топология на интегралната схема
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Заявка за регистрация на марка съгласно Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-10-01

Административно производство в отдела по спорове на Патентното ведомство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Административнонаказателен способ за защита правата на притежатели на регистрирани марки и промишлени дизайни
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Граждански и административни способи за защита на обектите на индустриална собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Цонка Иванова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01