Автори / източници
Елена Бояджиева, д-р

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Използване на информацията за индустриалната собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Бояджиева
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-13

Множествена заявка за промишлен дизайн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Бояджиева
Обнародван/Публикуван на: 2002-09-01

Национален ред за заявяване на промишлени образци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Бояджиева
Обнародван/Публикуван на: 1999-06-01

Международно заявяване на български промишлени образци по Хагската спогодба за международна регистрация на промишлени образци
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елена Бояджиева
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01