Автори / източници
Венета Борисова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Република България ратифицира протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Борисова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Проблеми и колизии между домейн имената в Интернет и марките
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Борисова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Мадридската спогодба за международната регистрация на марките и връзката й с националните законодателства по марки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Венета Борисова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01