Автори / източници
Георги Константинов

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Специфика на бизнесоценяването чрез предприятия-аналози на обекти за приватизация у нас
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Константинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Същност на прилагането на оценката по метода на чистата стойност на активите при бизнесоценка на обекти за приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Константинов
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Специфични особености при оценка на имуществото на обекти за приватизация по метода на чистата стойност на активите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Георги Константинов
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01