Автори / източници
Парашкева Дюлгерова

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Прекратяване и възстановяване на регистрацията, действия при промяна на постоянния и/или настоящия адрес на активно търсещите работа лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 2002-11-01

Право на регистрация в поделенията на Агенцията по заетостта и необходими документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 2002-10-01

При 100 процента загубена работоспособност бюрото по труда не оказва услуги и не изплаща обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

При 100 процента загубена работоспособност бюрото по труда не оказва услуги и не изплаща обезщетение за безработица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Регистрация в бюрото по труда с неоформени документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 2001-05-01

Права на безработното лице, предявило иск за възстановяване на предишната работа, което при регистрация в бюрото по труда представя нередовни документи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Права на лицата, уволнени от Българската армия, по реда на Закона за закрила при безработица и насърчаване на заетоста
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Парашкева Дюлгерова
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01