Автори / източници
Ани Ашминова

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Намалено работно време за работещите при йонизиращи лъчения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Промяната в размера на работната заплата не води до промяна във времетраенето на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Учителите ползват уделжен платен годишен отпуск пропорционално на отработеното време
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Право на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ имат само работниците и служителите, намиращи се в трудово правоотношение към момента на придобиване право на пенсия за изслужено време и старост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

При прекратяване на трудовото правоотношение по чл. 327, т.2 от КТ не е налице виновно поведение на работника или служителя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Всеки работник или служител, нечленуващ в синдикална организация, има право да се присъедини към сключен в предприятието колективен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ани Ашминова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01