Автори / източници
Иван Вълков, д.е.с.

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Отчитане на коригиращи и некоригиращи събития, настъпили след датата на годишния финансов отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Възнаграждение за пропътуван километър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2002-04-01

Решение на ВАС относно разходи за нает офис
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Счетоводни грешки при данъчното облагане и при отразяване взаимоотношенията с данъчната администрация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2000-12-01

Отчитане на несъстоятелността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 2000-01-01

Отчитане на ликвидационния процес
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Командировка в чужбина със служебен автомобил
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1999-08-01

Отчитане на комисионните и консигнационните сделки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Счетоводно и данъчно третиране при преобразуване на предприятия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1999-03-01

Информационни връзки на годишния счетоводен отчет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1999-01-01

Холдингът - статут и характеристика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Вълков
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01