Автори / източници
Борислав Белазелков

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Решенията на съда при неправилно и при правилно първоинстанционно решение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Белазелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Правомощия на въззивния съд при действието на новия Граждански процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Белазелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-28

Автентифициране и удостоверяване на волеизявленията за учредяване, променяне или прекратяване на права върху имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Белазелков
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

Актове, подлежащи на касационно обжалване по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислав Белазелков
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01