Автори / източници
Нако Стефанов, доц. д-р

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Логистика във фирмата
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

Управление на безопасността на храните ­ внедряване на системата НАССР
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Системи за тотално управление на качеството ­ Европейска награда по качеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Планирането като основен инструмент за подобряване качеството на фирмената система
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Качеството в строителството ­ новите нормативни документи и подходи, базовите изисквания, свързани с тях, проблемите и идеи за усъвършенстване ­
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Управление на качеството и човешкият фактор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2002-01-01

Малките и средни фирми в България и възможностите за формиране на системи за тотално управление на качеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Системата за тотална поддръжка на оборудването - ключов подход за завоюването на конкурентни предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 2000-03-01

Ролята на информатизацията при управление на качеството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Нако Стефанов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01