Автори / източници
Иван Иванов

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

За вливането на бивши приватизационни фондове и концентрацията на стопанска дейност по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2001-06-01

Практически въпроси във връзка със Съвета на директорите на акционерното дружество
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 2000-11-01

Производство по издаване на разрешение за концентрация на стопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01

Производство по издаване на разрешения за концентрация на стопанска дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Режим на отговорността по Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Ограничаващи конкуренцията решения на държавни и общински органи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Някои аспекти на пазарните концентрации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Иван Иванов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01