Автори / източници
Стефка Икилиева - Мархолева

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Измененията на Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Нови мерки срещу незаконното строителство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Има ли преклузивен срок прилагането на чл. 26 ал. 4 ЗЗД, когато обектът на договаряне се реституира
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Повишена стойност на земята
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Цел на мълчаливия отказ и разминаването с нея в практиката по приватизация и реституция
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-05-01

Обезщетения за ползването на реституирани имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Иск за установяване нищожността на договор, относно имот подлежащ на реституция по чл. 5 ЗАВОИ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01

Продажба на държавни движими вещи без търг
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стефка Икилиева - Мархолева
Обнародван/Публикуван на: 1998-02-01