Автори / източници
Стоян Николов

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Опции - същност, пазарни механизми и финансови изчисления с опции
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Николов
Обнародван/Публикуван на: 2000-10-01

Нови изисквания в Наредбата за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Николов
Обнародван/Публикуван на: 2000-07-01

Брокерите ще се явяват на изпит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Николов
Обнародван/Публикуван на: 1998-03-01

Параграф 4 - и- поредни изпитания за ползвателите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Стоян Николов
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01