Автори / източници
Калин Ганчев

Намерени 4 документа
подредени по дата на публикуване

Защитните мерки по вноса и антидъмпинговите мита в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Разплащанията в левове според външнотърговския режим
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-04-01

Регистрацията е стъпка към либерализацията на търговията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 1999-02-01

Какви мита се плащат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Ганчев
Обнародван/Публикуван на: 1998-11-01