Автори / източници
Валентина Попова, проф. д-р

Намерени 15 документа
подредени по дата на публикуване

Обратно действие на закона при новоуредени фактически състави
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Принудително изпълнение – Становище
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС - 2
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-29

Актуални проблеми на заповедното производство, поставени като въпроси по т.д. № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-28

Преклудиращо действие на силата на пресъдено нещо при непредявяване на възражение за прихващане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Прекъсване и спиране на давността при предявяване на възражение за прихващане
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2001-04-01

Възражение за прихващане с насрещно вземане на ответника при липса на арбитражно споразумение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 2000-08-01

Може ли синдикът да упълномощава адвокат по делата, които той води на основание чл. 658, ал. 1, т. 6 ТЗ и чл. 649, ал. 1 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Изменение на режима на обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Обжалване на решенията и определенията, постановени в производството по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1998-12-01

Важи ли параграф 2 от допълнителните разпоредби на ТЗ за вземанията на длъжника за когото е открито производтво по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1998-09-01

Може ли съдът сам да отменя и изменя определението си за одобрение на списъка на приетите от съда вземания, постановено по реда на чл. 692 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1998-08-01

Как следва да бъдат включени в списъка на одобрените вземания валутните вземания към длъжника, за когото е открито производство по несъстоятелност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1998-06-01

Някои проблеми във връзка с прекратяване на производството по несъстоятелност на основание чл. 707 ТЗ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01

Някои проблеми на производството по несъстоятелност за застраховател във връзка с последните изменения на Закона за застраховането (изм. ДВ, бр.58 от 1997 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Валентина Попова
Обнародван/Публикуван на: 1998-01-01