Автори / източници
Елисавет Петров

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Счетоводство на едноличен търговец - медицинско лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавет Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Счетоводно отчитане на разчетите със социалното и здравното осигуряване на персонала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавет Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Информационни връзки между отчета за паричния поток и оборотите и салдата по сметките от група 50 "Парични средства"
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Елисавет Петров
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01