Автори / източници
Милан Петров, доц. д-р

Намерени 25 документа
подредени по дата на публикуване

Последните изменения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2009 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-30

Измененията в Закона за местните данъци и такси завишават не само правата, но и отговорностите на общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-28

Регистрационният режим по ДОПК и конкретизацията му в новия ЗДДС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-27

Актуални размери на данъка върху превозните средства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Новите изменения и допълнения в Закона за местните данъци и такси, в сила от 01.01.2006 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Последните промени в облагането с патентен данък и някои актуални проблеми, свързани с него
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

Данъчно облагане на недвижимите имоти според направените промени в ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-25

Промените в Закона за акцизите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-27

Последните изменения и допълнения в ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-03

Нови моменти в Наредба № 4 от 1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

Извънредните промени в ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

Промените в Закона за местните данъци и такси ­ стъпка към постигане на финансова децентрализация на общините
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-24

Данъчни основи при различните видове данъци и такси по ЗМДТ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-27

Ново разширяване на алтернативните корпоративни данъци по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-26

Годишната данъчна декларация за 2003 г. по чл. 41 зодфл и някои от последните промени в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-24

Задачите на данъчните органи, съгласно промените в ДПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-25

Хармонизиране на акцизното облагане у нас с европейското
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-01

Последните изменения в облагането с патентен данък
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

Авансови плащания по ЗКПО
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Патентният данък не е всеобхватен
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-10-01

Патентният данък се дължи за годината
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Абонаментна такса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-09-01

Патентен данък за втора дейност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 1999-05-01

Данъкът при вещно право на ползване върху имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 1998-10-01

Патентният данък - с размери, определени в закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Милан Петров
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01