Автори / източници
Светла Янкулова

Намерен 1 документ

Административна юрисдикция ли е отделът по спорове към Патентното ведомство?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светла Янкулова
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26