Автори / източници
Николай Братов

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Административнонаказателна защита на търговски марки и промишлени дизайни като част от обхвата на закрила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Братов
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени на Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Братов
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

Закрила на конкуренцията и нелоялни (недобросъвестни) търговски практики в контекста на новите промени в Закона за защита на конкуренцията
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Братов
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09