Автори / източници
Борислава Първанова

Намерен 1 документ

По някои въпроси, свързани с вземането за продажната цена по предварителния договор и обявяването му за окончателен по иск на продавача
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Борислава Първанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12