Автори / източници
Васка Семерджиева – Даракчиева

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Мерки за подобряване на безопасността и здравето на работещите - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на ра
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания при използване на лични предпазни средства - Практически разяснения по прилагането на Директива 89/656/ЕИО на Съвета от 30 ноември 1989 г. относно минималните изисквания за безопасността и здравето на работниците при използването на л
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания при ръчна обработка на товари - Практически разяснения по прилагането на Директива 90/269/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при ръчна обработка на товари, когат
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания при работа с екранно оборудване (видеодисплеи) - Практически разяснения по прилагането на Директива 90/270/ЕИО на Съвета от 29 май 1990 г. относно минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд при работа с екранн
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15

Минимални изисквания за подобряване безопасността и здравето на бременни работнички - Практически разяснения по прилагането на Директива 92/85/ЕИО на Съвета от 19 октомври 1992 г. за въвеждане на мерки за насърчаване подобряването на безопасността и здрав
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Васка Семерджиева – Даракчиева
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-15