Автори / източници
Кристиан Пройчев

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Академичната длъжност „асистент“ и нейните несъвършенства в нормативната уредба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кристиан Пройчев
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

Законът за публичните предприятия и държавните и общински лечебни заведения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20