Автори / източници
Петър Топуров

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Тълкувателно дело № 3 от 2020 г. на ОСГТК на ВКС - За спазването на задължителното тълкуване от т. 10 на Тълкувателно решение № 2 от 26.06.2015 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

За процесуалните права на държавата като присъединен взискател в изпълнителното производство по ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Прелюдия към Тълкувателно дело № 3/2020 г. на ОСГТК на ВКС
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

Издаване на заповед за изпълнение по чл. 410, ал. 1, т. 1 ГПК за изваждане на собственик, ползвател или обитател от сграда в режим на етажна собственост
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Спорни въпроси относно задължението на обещателя по чл. 23 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петър Топуров
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26