Автори / източници
Деян Петров

Намерени 5 документа
подредени по дата на публикуване

Договори за възмездно ползване на паркоместа: наем или влог?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

Отговорност на наемодателя за недостатъци, които са опасни за здравето - един дефектен законов текст
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

Връщане на цената на полет поради наложена карантина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

Изменение на договори в условията на икономическа криза - способи и предизвикателства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Проблеми на oтговорността на съдружниците в гражданско дружество пред трети лица
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Деян Петров
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29