Автори / източници
Димо Хаджиев

Намерен 1 документ

Възстановяването на запазена част от наследството като способ за придобиване на вещни права върху недвижими имоти от правоимащите наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димо Хаджиев
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29