Автори / източници
Катерина Пашова-Миразчийска

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Наследяване на авторски права
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Данъчно облагане на авторските и изпълнителските възнаграждения
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

Авторски и сродни на тях права върху хореографски произведения и танцови изпълнения.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Катерина Пашова-Миразчийска
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26