Автори / източници
Паунита Петрова

Намерен 1 документ

Международната организация на труда и гаранциите за правото на колективното преговаряне
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Паунита Петрова
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28