Автори / източници
СЕС

Намерени 42 документа
подредени по дата на публикуване

Решение на Съда (трети състав) от 23 април 2009 година по дело C-460/07
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (шести състав) от 25 октомври 2012 година по дело C-557/11
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 27 септември 2012 година по дело C-587/10
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (осми състав) от 8 май 2013 година по дело С-142/12
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (шести състав) от 23 април 2015 година по дело C-111/14
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (втори състав) от 2 юли 2015 година по дело C-209/14
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (пети състав) от 22 октомври 2015 година по дело C-126/14
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (пети състав) от 22 октомври 2015 година по дело C-277/14
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (десети състав) от 16 юни 2016 година по дело C-229/15
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (oсми състав) от 16 юни 2016 година по дело C-186/15
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 година по дело C-518/14
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 15 септември 2016 година по дело C-516/14
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (седми състав) от 5 октомври 2016 година по дело C-576/15
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (трети състав) от 18 януари 2017 година по дело C-471/15
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (девети състав) от 9 февруари 2017 година по дело C-21/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (осми състав) от 4 май 2017 година по дело C-33/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (девети състав) от 26 юли 2017 година по дело C-386/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (първи състав) от 14 септември 2017 година по дело C-132/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (шести състав) от 12 октомври 2017 година по дело С-404/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (шести състав) от 9 ноември 2017 година по дело С-552/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (втори състав) от 21 март 2018 година по дело C-533/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 21 ноември 2018 година по дело C-664/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (пети състав) от 22 ноември 2018 година по дело C-295/17
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 19 декември 2018 година по дело C-552/17
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 19 декември 2018 година по дело C-414/17
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (четвърти състав) от 24 януари 2019 година по дело C-165/17
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (седми състав) от 27 март 2019 година по дело C-201/18
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (седми състав) от 2 май 2019 година по дело C-224/18
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (девети състав) от 18 януари 2018 година по дело C-463/16
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (пети състав) от 13 март 2019 година по дело C-647/17
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (десети състав) от 2 май 2019 година по дело C-265/18
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (първи състав) от 3 юли 2019 година по дело C-242/18
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (осми състав) от 15 май 2019 година по дело C-235/18
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (първи състав) 20 май 2021 година по дело C 4/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (шести състав) от 11 ноември 2021 година по дело C 398/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (седми състав) от 25 ноември 2021 година по дело C 334/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на съда (първи състав) от 13 януари 2022 година по дело C 156/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (пети състав) от 24 февруари 2022 година по дело C?582/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (пети състав) от 24 февруари 2022 година по дело C?257/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (седми състав) от 24 февруари 2022 година по дело C?605/20
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Решение на Съда (седми състав) от 24 февруари 2022 година по съединени дела C 52/21 и C 53/21
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

Из практиката на Съда на Европейския съюз - Решение на СЕС по дело C 518/16 от 28.02.2018 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: СЕС
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-29