Автори / източници
Ивайло Тосков

Намерени 6 документа
подредени по дата на публикуване

Някои проблеми на прекратяването на договор за прехвърляне на вземания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

Вината елемент ли е от фактическия състав на отговорността по 49 от Закона за задълженията и договорите?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

Различна хипотеза на разваляне на договори с предмет вещни права върху недвижими имоти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Регресното правоотношение по чл. 54 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Възлагането на работа по смисъла на чл. 49 ЗЗД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

Възмезден ли е договорът за ипотека
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Ивайло Тосков
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30