Автори / източници
Калин Добрев

Намерени 11 документа
подредени по дата на публикуване

Искът по чл. 76 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

Искът по чл. 75 от Закона за собствеността
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Някои особени хипотези на уреждане на отношенията между собственик и владелец
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

Защита на владелеца за направени от него полезни разноски в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Защита на владелеца и държателя за направени от тях разноски в чужд имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Противопоставимост на правата на трети добросъвестни лица при симулативни сделки (чл. 17, ал. 2 и чл. 17, ал. 3 ЗЗД)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Новото вписване на ипотека в хипотезата на чл. 172, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

Защитата по исков път на кредитора срещу увреждащи действия на трети лица по смисъла на чл. 135, ал. 1, изр. 3 от Закона за задълженията и договорите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Редът за защита на кредитора при последваща разпоредителна сделка, извършена от третото лице, в чиято полза длъжникът му се е разпоредил с имуществото си
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Измененията в Закона за собствеността относно придобивната давност върху недвижими имоти - частна държавна и общинска собственост, и обратната сила на закона
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-29

Добросъвестен владелец ли е купувачът в хипотезата на чл. 76 от Закона за наследството
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Калин Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30