Автори / източници
Красимир Добрев

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Как, защо и кога се запечатва наследство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

Наследник може да поиска винаги делба
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

Режимът на имуществените отношения между съпрузите се вписва в регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

Преживелият съпруг наследява починалия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

Има ремонти, при които няма нужда от съгласие на съседи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

Запазената част от наследство е защита при дарение и завещание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Родители дължат издръжка на децата си и докато са студенти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

Имуществената общност между съпрузи може да се прекрати и по време на брака
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Дарението поражда задължения за дарителя и права за надарения Правна консултация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Как се разпределя наследството между съпруг и деца
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

За самоуправство законът предвижда дори затвор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Какво се случва със семейното жилище след развод?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

За валидно изготвяне и оставяне на завещание има специални правила
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Свидетели по граждански дела също се глобяват и довеждат принудително
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

Родителите трябва да искат разрешение от съд, за да се разпореждат с имущество на деца до 18 години
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Съдът може да се намеси при несъгласие между съсобственици на имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Роднините по сватовство не са и не могат да станат наследници
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

Работник може да вземе обезщетение, дори когато е прекратил договор без предизвестие
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

Декларира се и купен, и наследен, и придобит чрез делба имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Красимир Добрев
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26