Автори / източници
Димитър Стоянов

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Проблемът за правната същност на договора за наем на сейф в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Някои въпроси на отговорността по чл. 21, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите през погледа на съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

Забраната за сключване на правни сделки по чл. 28 от закона за приватизацията и следприватизационния контрол в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Обжалване на актовете на органа по настойничеството и по попечителството в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

Отношения между съсобствениците по повод ползване на общата вещ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Действие на развалянето на приватизационния договор в съдебната практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Някои спорни въпроси на иска по чл. 61 от Закона за собствеността в новата съдебна практика
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Димитър Стоянов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26