Автори / източници
Мина Янкова

Намерени 19 документа
подредени по дата на публикуване

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставки с непрекъснато изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставка с периодично изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставки с поетапно изпълнение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Особености при определяне на данъчното събитие при доставки на стоки с монтаж
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Определяне на данъчното събитие при доставки на стоки, които са родово определени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Възникване на изискуемост на данък за суми, получени като задатък по облагаема сделка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Дата на възникване и изискуемост на ДДС - Въпроси и отговори - Възникване на изискуемост на данък за подобрение или ремонт на нает недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки с недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки с движими вещи
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки със стока
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Начисляване на ДДС и лица - платци на данъка - Лице - платец на ДДС при сделки с услуги
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-21

Коментар на промените в Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 1/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 2/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 3/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 4/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Документиране и отразяване на доставките в отчетните регистри при допуснати грешки - Въпроси и отговори 5/2022
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

Въпроси и отговори, свързани с корекциите на ползван данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-21

Новите правила за корекции на ползван данъчен кредит
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Мина Янкова
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31