Автори / източници
Маню Моравенов

Намерени 35 документа
подредени по дата на публикуване

Финансови пазари - (речник на основните понятия) 12.2006 г. Технически анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-29

Финансови пазари(речник на основните понятия) Показателите за инвеститора Терминология, използвана при фундаментален анализ
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

Финансови пазари - речник на основните понятия (10.2006). Терминология, използвана при фундаментален анализ ­ рентабилност (profitability)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-31

Финансови пазари - речник на основните понятия (08.2006). Терминология използвана при фундаментален анализ ­ ликвидност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

Терминология, използвана в теорията на портфейла
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

Финансови пазари - речник на основните понятия (07.2006). Пазарни манипулации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

Финансови пазари - речник на основните понятия (06.2006). Пазарни манипулации
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-30

Финансови пазари - речник на основните понятия (05.2006). Клиринг и сетълмент при борсовата търговия
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

Финансови пазари - речник на основните понятия (04.2006). Основни видове аукциони на Българска фондова борса
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

Финансови пазари - речник на основните понятия (03.2006). Основни видове поръчки и сделки на фондовите борси
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-31

Финансови пазари - речник на основните понятия (02.2006 г.) Колективни инвестиционни схеми и други видове инвестиционни дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

Финансови пазари - речник на основните понятия (01.2006 г.) Участници на финансовите пазари. Колективни инвестиционни схеми
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-31

Финансови пазари - речник на основните понятия (11.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-30

Финансови пазари - речник на основните понятия (10.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

Финансови пазари - речник на основните понятия (09.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

Финансови пазари - речник на основните понятия (08.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

Финансови пазари - речник на основните понятия (07.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

Финансови пазари - речник на основните понятия (06.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

Финансови пазари - речник на основните понятия (05.2005 г.)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

Акции и дялове
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-29

Ролята на директорите за връзки с инвеститорите при разработването на програми за корпоративно управление
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-29

Корпоративната собственост при публичните дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-03

Технология на борсовата приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

Необходими стъпки от дружествата с държавно участие за осъществяване на борсовата им приватизация
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-12-01

По-важните изменения в Закона за публичното предлагане на ценни книжа, касаещи регулираните пазари
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2002-07-01

Разкриване на информация и публичност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2001-08-01

Дошъл ли е моментът на "късите продажби" и "маржин покупките" на "БФБ - София" АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2001-03-01

Особености на организираната търговия с ДЦК на "БФБ - София" АД и нейните предимства
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2001-01-01

Коментар на новия Правилник на "Българска фондова борса - София" АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-09-01

Публични дружества
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-04-01

Търговията с ценни книжа в България
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 2000-02-01

Приватизационният пазар на “БФБ-София” АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 1999-11-01

Ползата от регистрирането на акциите на официален пазар на БФБ - София АД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 1999-07-01

Могат ли инвестиционните посредници с ограничен лиценз да извършват сделки с ценни книжа за своя сметка
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 1998-07-01

Членство в БФБ -София и пазарни сегменти
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маню Моравенов
Обнародван/Публикуван на: 1998-04-01