Автори / източници
Владимир Младенов

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Споразумение за намаляване размера на задълженията на общини - бенефициенти за наложени финансови корекции по оперативни програми и предоставени безлихвени заеми от централния бюджет
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-26

Електронните административни производства при управление на средствата от Европейския съюз
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Владимир Младенов
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28