Автори / източници
Светослав Пандилов

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Относно поредността на налагане на запори по банковите сметки на ответника в обезпечителното производство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Пандилов
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

Основания, ред и последици при упражняване на правото по чл. 443 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Пандилов
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Субекти в изпълнителния процес, които могат да искат замяна или прекратяване на способи по реда на чл. 443 ГПК
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Светослав Пандилов
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30