Автори / източници
Петя Александрова

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Третата конференция на ООН по въпросите на жилищната политика и устойчивото градско развитие (ХАБИТАТ III)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

Достоен труд в Глобалните вериги за доставки
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Международните трудови стандарти за премахване и предотвратяване на принудителния труд и прилагането им в националното ни законодателство
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Петя Александрова
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30