Автори / източници
Надежда Гаджарова

Намерен 1 документ

Приложимост на Закона за устройство на територията при съдебна делба на урегулиран поземлен имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Надежда Гаджарова
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-22