Автори / източници
Маргарита Балабанова

Намерени 7 документа
подредени по дата на публикуване

Относно суспендирането на правото на глас на съдружник в ООД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

Прекратяване на ЕООД при смърт на едноличния собственик на капитала
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-30

Действие на вписването в ТРРЮЛНЦ на прехвърляне на дружествен дял в ООД и на свързаните с него промени
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

Търговската фирма - същност, разграничения и защита
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Допустим ли е апорт на дружествен дял от ООД в друго търговско дружество?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-29

Разграничение между хипотезата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон и иска по чл. 29 от Закона за търговския регистър
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Живот след ликвидацията или какво точно предвижда нормата на чл. 273, ал. 2 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Маргарита Балабанова
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-26