Автори / източници
Радослав Маринков

Намерени 3 документа
подредени по дата на публикуване

Актуални промени в производството по несъстоятелност в светлината на Тълкувателно дело № 1 от 2017 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Приложима ли е разпоредбата на чл. 62, ал. 2 ГПК спрямо преклузивните срокове, предвидени в новия ЗОП?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

Анализ на съдебната практика относно прилагането на чл. 627 от Търговския закон
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Радослав Маринков
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-29