Автори / източници
Адм. съд – гр. Велико Търново

Намерен 1 документ

Решение от 04.12.2014 г. по адм. д. № 396/2014 г. на Адм. съд - Велико Търново
За да можете да виждате анотациите на документите трябва да се
регистрирате
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Адм. съд – гр. Велико Търново
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13