Автори / източници
Емилия Маркова

Намерени 9 документа
подредени по дата на публикуване

Последици от неизпълнението на договореностите в КТД
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

Върху възстановените транспортни разходи на педагогическите специалисти не се изчисляват и внасят осигурителни вноски
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

При осъществяване на дейност на територията на страната, с предимство се ползва документът, създаден на български език
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-25

Допълнително трудово възнаграждение за резултати от труда
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

Действие на колективния трудов договор за работа при друг работодател
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

Доплащане на разликата за обезщетение при постъпване на работа с по-ниско възнаграждение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-25

Определяне размера на средствата за социално-битово и културно обслужване в бюджетната сфера
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Право на социални придобивки, уговорени в ктд, при работа от разстояние
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-22

Относно възможността за въвеждане на допълнителна клауза за работа от разстояние в сключен колективен трудов договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Емилия Маркова
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30