Автори / източници
Михаил Нацкин

Намерени 8 документа
подредени по дата на публикуване

Тече ли погасителна давност за вземания по изпълнителни дела, образувани преди приемането на ТР № 2/26.05.2015 г. по тълк. д. № 2/2013 г. на ОСГТК на ВКС?
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Ликвидация на заличени по закон търговски дружества и кооперации след 31 януари 2017 г. (§ 5г, ал. 5 от ПЗР на ЗТРРЮЛНЦ)
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

Правомощия на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

Изисквания към фигурата на довереното лице
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

Доверено лице. Същност на института
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

Пристъпване към изпълнение срещу вещ, дадена като обезпечение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

Пристъпване към изпълнение по реда на Закона за особените залози
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-24

Ликвидация на непререгистрирано дружество след 31 януари 2015 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Михаил Нацкин
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25