Автори / източници
Веселин Христов

Намерен 1 документ

Финансовият лизинг като особен вид инвестиционен кредит1
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Веселин Христов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31