Автори / източници
Кругер Милованов

Намерени 14 документа
подредени по дата на публикуване

Недействителност на трудовия договор
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

Кои злополуки се признават за трудови и каква е отговорността на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

Дисциплинарна отговорност на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Понятие за дисциплинарната отговорност на работниците и служителите
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Дисциплинарната власт на работодателя
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Субекти на дисциплинарната отговорност
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Понятието нарушение на трудовата дисциплина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Видове нарушения на трудовата дисциплина
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Дисциплинарни наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Критерии за определяне на дисциплинарното наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Ред за налагане на дисциплинарните наказания
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Защита срещу незаконно дисциплинарно наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30

Заличаване на дисциплинарното наказание
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Кругер Милованов
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-30