Автори / източници
ОП РЧР

Намерен 1 документ

Въпроси и отговори по новата Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: ОП РЧР
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27