Автори / източници
Николай Павлевчев

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Проблеми на пренаемното отношение
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

Правни последици при придобиване на нает недвижим имот
Тип на документа: авторски материал
Aвтор/Източник: Николай Павлевчев
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30