Автори / източници
Адм. съд – Бургас

Намерен 1 документ

Решение от 18.02.2011 г. по кас. адм. д. № 1121/2010 г. на Адм. съд – гр. Бургас
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: Адм. съд – Бургас
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09