Автори / източници
РС – Бургас

Намерени 2 документа
подредени по дата на публикуване

Решение № ХІІІ-712/10.05.2011 г. на ХІІІ гражд. с-в на Бургаския районен съд по гражд. д. № 3617/2010 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: РС – Бургас
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09

Решение № ХІІІ-712/10.05.2011 г. на ХІІІ граждански състав на Бургаския районен съд по гр. д. № 3617/2010 г.
Тип на документа: съдебна практика
Aвтор/Източник: РС – Бургас
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-09